ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาดความจุ 10 ลบ.ม. บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 7

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

0

Add a Comment