ความหมายของชื่อหมู่บ้าน
บ้านเขาแก้วตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่มีหุบเขาล้อมรอบ  ซึ่งภูเขาลูกนั้นคือภูแก้วชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อภูเขา คือบ้านเขาแก้ว
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
เดิมบ้านเขาแก้วเป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านตาดซ้อหมู่ที่  6  มีชาวบ้านมาทำไร่  ซึ่งย้ายมาจากบ้านท่าบมและบ้านเก้าง้อม มีจำนวน 5-6  คนประชากรเพิ่มขึ้นกระจัดกระจายข้ามสะพานมาตั้งบ้านเรือนอยู่อีกฝั่ง เมื่อประมาณ ปีพ.ศ.  2527 ได้มีการโหวตชื่อหมู่บ้านเพื่อแยกหมู่บ้าน  โดยใช้สะพานในการแบ่งเขตแดนและประชาชนที่อยู่ฝั่งทางโรงเรียนมีมากกว่าจึงเป็นฝ่ายชนะในการโหวตชื่อของหมู่บ้านจึงได้ชื่อเดิมเป็นชื่อของหมู่บ้าน   และบ้านเขาแก้วในปัจจุบันจึงได้ชื่อว่า  บ้านเขาแก้วจนถึงปัจจุบัน  โดยมีนายเล่ง  บุดดา  เป็นผู้ใหญ่บ้านครั้งแรก  มีจำนวนครัวเรือน 50 ครัวเรือน  มีประชากร  180  คนต่อมา  ปีพ.ศ.2536  นายสมศักดิ์  บุดดา  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่สอง  และในปีพ.ศ. 2546 มีนายศุภศักดิ์  สมทอง  เป็นคนที่  3 และจนถึงปัจจุบัน  และมีจำนวนครัวเรือน  79  ครัวเรือน  ประชากร  355  คน

สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ผาจันได
สถานที่ท่องเที่ยว
ถ้ำผามุม   เป็นถ้ำที่มีมูลค้างคาว  ชาวบ้านนำมาใช้ใส่พืชที่ปลูก  มีสีดำปนเทา  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าสีมุมหรือมูลค้างคาวและมีหน้าผาอยู่ด้านหน้าจึงใช้ชื่อเรียกว่า  ถ้ำผามุม
  ภูแก้ว   มีชาวบ้านเห็นแสงเรืองในวันขึ้น   15  ค่ำ  หรือวันสำคัญทางพุทธศาสนา  เช่น  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา  เป็นแสงคล้ายๆแก้วสะท้อนแสงอาทิตย์จึงเรียกว่า  ภูเขาแก้ว