[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SYSTEM 1.0
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้ว ถนน นาบอน-สงเปือย อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
เมนูหลัก
     
ข้อมูลหมู่บ้าน
     
งานประชาสัมพันธ์
รายงานกิจการประจำปี 2559
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 6

     
แผนพัฒนาท้องถิ่น


     
ข้อมูลระบบสารสนเทศ
     
การบริหารพัสดุ

     
ลิ้งหน่วยงานราชการ
e-Learning
e-Learning     
แบบสำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


     
Fanpage
     
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 25/พ.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
74 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
96 คน
สถิติเดือนนี้
1724 คน
สถิติปีนี้
7059 คน
สถิติทั้งหมด
97253 คน
IP ของท่านคือ 107.23.176.162
(Show/hide IP)
     

 
  
พันธกิจ  
 

พันธกิจ  (Mission)
                1.  จัดให้มีระบบสาธารณูปการ  และการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
                2.  ส่งเสริม  ปรับปรุง  พัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์  พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
                3.   พัฒนาและสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนา   แบบพึ่งพาตนเอง  พออยู่พอกิน เป็นรากฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจพอเพียง
                4.   สนับสนุนส่งเสริมสาธารณสุขพื้นฐาน
                5.  จัดให้มีสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์
                6.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
                7.  รณรงค์  เผยแพร่  สร้างจิตสำนึกทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย แก่นักเรียน   นักศึกษาและประชาชน
                8.  ส่งเสริมปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
                9.  จัดให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย  และเพื่อเป็นรองรับการถ่ายโอนอำนาจ
ภารกิจที่เกิดขึ้น
 

©2019 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้ว ถนน นาบอน-สงเปือย อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
Khaokaew Subdistrict of Chiangkhan ,Loei
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4207-0701