ศุกร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

งานประเพณีไทดำ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30-22.00 น. )
     วันที่  ๖  เมษายนของทุกปีพี่น้องชาวตำบลเขาแก้วได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานวัฒนธรรมไทดำ เพื่อสืบสานประเพณีของพี่น้องชาวไทดำ
เข้าชม 109  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2561