ชื่อ - นามสกุล :นายสมสมัย พรมจันทร์
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :2 ม.13 บ้านท่าบม ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0856099800
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :