ชื่อ - นามสกุล :นายอดุลย์ ไชยคีนี
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาแก้ว เขต 1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :52 หมู่ที่ 1 บ้านโสกเก่า ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0890485091
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :