ชื่อ - นามสกุล :นายจักสิน ซ้ายจันทร์
ตำแหน่ง :คนงาน (ดับเพลิง)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0806311981
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 3