ชื่อ - นามสกุล :นายห่อน ยามา
ตำแหน่ง :คนงาน (ดับเพลิง)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 3