ชื่อ - นามสกุล :นายวิเชษฐ์ ดำหรือ
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาแก้ว เขต 1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :41 หมู่ที่ 2 บ้านโสกใหม่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0890357595
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :