ชื่อ - นามสกุล :นายมดดำ ลามมา
ตำแหน่ง :คนงาน(ขับรถยนต์)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0973016744
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 3