ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐรดา บุญพิลาเรืองศรี
ตำแหน่ง :คนงาน (ธุรการ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0872329959
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 3