ชื่อ - นามสกุล :นายแม่น สดด้วง
ตำแหน่ง :รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาแก้ว
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :1 หมู่ที่ 3 บ้านนาเบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0890357595
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :