ชื่อ - นามสกุล :นายพิชิต นำมะยา
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาแก้ว เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :61 ม.6 บ้านตาดซ้อ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0801852306
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :