ชื่อ - นามสกุล :นายพงศ์พล ทันหาทรัพย์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาแก้ว เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :5 ม.12 บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0872334299
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :