ชื่อ - นามสกุล :นางสหวี กรมทอง
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาแก้ว เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :57/1 ม.4 บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0811834278
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :