ชื่อ - นามสกุล :นายเกศฎา บุบผาดา
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาแก้ว เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :81 ม.9 บ.ท่าบม ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0856329020
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :