ชื่อ - นามสกุล :นายมนตรี ทับทิม
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาแก้ว เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :191 ม.13 บ้านท่าบม ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0857482544
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :