ชื่อ - นามสกุล :นายถนัดชัย ธนะสูตร
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0847867889
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :