ชื่อ - นามสกุล :นายพิทยา สาคร
ตำแหน่ง :รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :7 หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0892861906
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :