ชื่อ - นามสกุล :นางสุพีพร ธนะสูตร
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :352 หมู่ที 1 บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0849538296
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :