ชื่อ - นามสกุล :นายศรายุทธ หาญกล้า
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :169/2 หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0857434677
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :