ชื่อ - นามสกุล :นางภาวิณีย์ มีมูล
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :139/1 ม.3 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
Telephone :0899441335
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :