ชื่อ - นามสกุล :นางวิภาดา มีมูล
ตำแหน่ง :นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :72 หมู่ที่ 6 บ้านหินตั้ง ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0899412060
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :