ชื่อ - นามสกุล :จ่าเอกมานะ มูลพิจิตร
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :404/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0892536900
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :