ชื่อ - นามสกุล :นายนิรมิต ตาพา
ตำแหน่ง :นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0872334949
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :