ชื่อ - นามสกุล :นายเมทาวิน สืบสาย
ตำแหน่ง :รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :21 ม.2 บ้านโสกใหม่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0800058259
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :