ชื่อ - นามสกุล :นางนิสา ธรรมมิยะ
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :164 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
Telephone :0924936943
Email :nisatammiya@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :