ชื่อ - นามสกุล :นางอ้อมจิตร หาญกล้า
ตำแหน่ง :นักวิชาการคลังชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :40 หมู่ที่ 3 บ้านโค้กขมิ้น ตำบลโค้กขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
Telephone :0872253962
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :