ชื่อ - นามสกุล :นายบุญเทียน ทำสี
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :34 หมู่ 1 บ้านโสกเก่า ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0810035116
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :