ชื่อ - นามสกุล :นายปฏิพัทธ์ ทันหาทรัพย์
ตำแหน่ง :นายช่างโยธาชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :25/2 หมู่ที่ 12 บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0973210999
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :