ชื่อ - นามสกุล :นายกฤชถิภัทร โสดวิลัย
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :71 หมู่ที่ 1 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
Telephone :0819642257
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :