ชื่อ - นามสกุล :นายสมจิตร พลศรี
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :152 หมู่ 12 บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0817699955
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :