ชื่อ - นามสกุล :นายเจษฎา สอนพรหม
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :240 ม.7 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
Telephone :0910659344
Email :jet_mmm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม :