ชื่อ - นามสกุล :นางธิภาพร โสมาศรี
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :162/2 หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 2