ชื่อ - นามสกุล :นายสว่าน สดด้วง
ตำแหน่ง :พนักงานขับเคลื่่่อนเครื่องจักรขนาดเบา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0833552006
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม : 7