ชื่อ - นามสกุล :นายสุกี สดด้วง
ตำแหน่ง :คนงาน (ประจำรถขยะ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0984273731
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม : 7