ชื่อ - นามสกุล :นายสังทอง ชัชวาลย์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาแก้ว เขต 1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :25/1 หมู่ที่ 3 บ้านนาเบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0857563850
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :