ชื่อ - นามสกุล :นายกวี โสดวิลัย
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาแก้ว เขต 1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :73 ม.10 บ้านโสกเก่า ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0800065272
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :