ชื่อ - นามสกุล :นายสุพิน นามกอง
ตำแหน่ง :คนงาน (โยธา)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0810574850
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : 5