ชื่อ - นามสกุล :นายประสิทธิ ลมชิด
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาแก้ว เขต 1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :20 ม.2 บ.โสกใหม่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0847700786
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :