ชื่อ - นามสกุล :นางบุญเพียง ทันหาทรัพย์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0819649141
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 3